Home The Methodist Church of New Zealand

Report an Incident

Online Form

Foomu Lipooti ‘o ha fakatamaki kuo hoko

*Na’e hoko kiate koe, pe na’a ke fakamooni ki ha:
(major incidents will require further investigation and you will receive a follow up call)
*Kuo lava kakato ‘a e ngāue ki he fakatamaki na’e hoko?