Home The Methodist Church of New Zealand
NZMWF 2
Sami Fifita and Felonitesi
Climate Justice Manila
Bella Keita and Tovia
NZMWF 3
Nicola Grundy and Michael
He Whakaroaro Induction v2
Conference Team 2
Tara and TeRito v2
NZMWF
India St George Church
NZMF v3
Lucille Katie and Lavoni v2
Rev Tovia Tara and Arapera v2
NZMWF group
Tovia Tara and Olive
Wesley Sunday group v2
TeRito Tara and Peter v2

Welcome to Te Hāhi Weteriana o Aotearoa,
the Methodist Church of New Zealand.

The Methodist Church Dove LogoRectangle

Our Mission Statement

Our Church's Mission in Aotearoa New Zealand is to reflect and proclaim the transforming love of God as revealed in Jesus Christ and declared in the Scriptures. We are empowered by the Holy Spirit to serve God in the world. The Treaty of Waitangi is the covenant establishing our nation on the basis of a power-sharing relationship, and will guide how we undertake mission. In seeking to carry out our mission we will work according to these principles.

Ko te pūtake ā tō tātou Hāhi Weteriana i Aotearoa nei, he whakakite atu, he kauwhau hoki i te aroha whakatahuri o te Atua, he mea whakaatu mai i roto i a Ihu Karaiti, me ngā Karaipiture. Ko te Wairua Tapu e whakakaha ana i ā tātou kia tū māia ai hei tuari mā te Atua i roto i te ao. Otirā, ko Te Tiriti o Waitangi te kawenata e whakaōrite ana i tā tātou noho hei tangata whenua, hei tauiwi hoki, ki tēnei whenua. Mā tēnei Tiriti tātou e ārahi i roto i ngā whakariterite o tēnei whakahau, tono hoki, ki roto ki te ao.