Home The Methodist Church of New Zealand
Kaikohe

Kaikohe Union Parish

PO Box 368, Kaikohe, 0440
Business Email: [E-Mail not displayed]

Kaikohe Church

11 Clifford Street, Kaikohe, 0405
Business Email: [E-Mail not displayed]
Church/Worship Centre Email: [E-Mail not displayed]