FIND A CHURCH

The Methodist Connexional Office is located at:

Weteriana House
50 Langdons Road
Papanui
Christchurch 8053

Postal address
:

PO Box 931, Christchurch 8140

P. (03) 366 6049   I   0800 266 639

Please phone our main line (as above) and at the prompt either dial '0' to speak to Reception or enter an extension number. FOR A LIST OF EXTENSIONS CLICK HERE

Email the Webmaster
Email the Connexional Office

Vahefonua Tonga 'o Aotearoa

Naunau (Resources)

'E tuku 'i heni 'ae ngaahi naunau 'ae Vahefonua Tonga O Aotearoa. Mou fakamolemole 'o ngaue 'aki pe 'o fakatatau ki he ngaahi 'uhinga takitaha na'e fakataumu'a kiai 'ae naunau koia. Kataki 'o click he topic takitaha ki ha toe fakaikiiki ange 'oe naunauu.

Ngaahi Silapa Lautohi Fakasapate

1. Cover Pages

2. Kalasi Kinikatateni (Ta'u 3 -6)

3. Kalasi 1 (Ta'u 6 - 8)

4. Kalasi 2 (Ta'u 8 - 10)

5. Kalasi 3 (Ta'u 11 - 13)

6. Kalasi 4 (Ta'u 14 - 16)

7. Kalasi 5 (Ta'u 17 - 18)

8. Kalasi 6 (Ta'u 19+)