'Oku 'oatu 'a e Fakaafe ki he kau Tonga 'oe ngaahi Siasi pe Kaingalotu Tonga 'oku Memipa Kakato 'i he ngaahi Konifelenisi Metotisi pe Fakatahataha 'i he ngaahi Fonua muli hange ko Amelika Lahi mo Hawaii (UMC), Aositelelia (UCA), Nu'u Sila (MCNZ), Pilitania (MCGB) etc. 'Oku lava pe foki 'a e Tonga 'i he 'etau fa'a 'a'ahi kiai he'enau konifelenisi, pea mo e fa'a 'a'ahi mai 'a hono kau taki kiate kitautolu.

Taumu'a

     i.        Ke tau fakafeta'i 'i he Katea 'oku tau TAHA ai (Sino-Ha-Mai-'o-Kalaisi),

    ii.        Ke tau Fe'inasi'aki 'i he Katea 'oku tau KAU ai (Faka-Konifelenisi),

  iii.        Ke tau Fetokoni'aki 'I he Katea 'oku tau TAKI ai (VTOA, TNC etc),

  iv.        Ke tau Feako'aki 'i he Katea 'oku tau TEUTEU ai (Ng Ako'anga Teolosia),

   v.        Ke tau Fakatu'amelie 'i he Katea 'oku tau FOLAU ai (Ko 'eni mo e Kaha'u),

  vi.        Ke tau Fetakinima 'i he Katea 'oku tau PAKIPAKI ai (Fefinie, To'utupu etc),

'Oku 'oatu 'a e kole ko 'eni kapau oku ke fie kau mai ki he Konifelenisi Fakatoukatea 2017 pea ke fakafonu mai 'a e foomu lesisita. Koe lesisita ki he konifelenisi 'oku $150 NZD pea 'e meili atu fietu'u ke totongi ki ai ho'o lesisita.

Faka'apa'apa Atu

Faifekau Tevita Makovina Finau
Faifekau Sea Vahefonua Tonga O Aotearoa
Methodist Church of New Zealand

 Conference Information Page
 Conference Agenda
 Conference Registration
  About VTOA
  
 
 


  Vahefonua Tonga O Aotearoa | 409 Great South Road , Penrose , Auckland , NZ | Phone : +649 571 9175 or +649 525 4179
Follow us on Facebook